skip to Main Content
Elimika popote ulipo, kwa lugha ya Kiswahili.

Anwani

Ghorofa ya 8| Posta House |

Kitalu No. 6&7 Mtaa wa Ohio/Ghana

Simu
+255  764 006 222

Baruapepe

habari@elimika.co.tz

msaada@elimika.co.tz


Back To Top